G L A S O P G L A S K U N S T
G L A S O P G L A S K U N S T

K e r s t b o o m   K o n g s b e r g

Naar aanleiding van de vijftigste kertboomschenking van Kongsberg aan Gouda, heeft de stichting “Boven de 7e verdieping” ons benaderd om een glazen kerstboom te ontwerpen.

De uitvoering was in handen van vrijwilligers en sponsors.

Kerst 2006 schitterde deze boom in de gracht op de Fluwelensingel in Gouda.

Inmiddels is de boom in Noorwegen aangekomen en is daar nog in december 2006 opgebouwd.

Wilt u meer weten over dit project kijk dan op:

www.bovende7everdieping.nl

 

         

Opbouw Gouda

 

Laatste controle

 

Lichteffect

 

Detail

 

 

         

Detail

 

Lichteffect

 

Onderaanzicht

 

Nevel

 

 

 

 

 K e r s t b o o m   K o n g s b e r g 

Top | info@glasopglaskunst.com