G L A S O P G L A S K U N S T
G L A S O P G L A S K U N S T

R e l a t i e g e s c h e n k e n  

Relatiegeschenken zijn kleinere objecten die specifiek voor een bedrijf of gelegenheid gemaakt worden.

Vaak komt het logo van het bedrijf hierin terug.

De ene keer zijn het solitaire objecten, maar ze kunnen ook in oplage gemaakt worden.

Het serie-matige werk blijft handwerk en wordt stuk voor stuk vervaardigd.

Verpakkingen en eventueel een passende tekst kan door ons verzorgd worden.

Dit alles is passend binnen de gestelde budgettering. 

 

   

      

ARGON

 

W. v. d. Tol

 

Kaaspuntjes

 

MCR

 

 

 

         

N11 boogjes

 

PROFAS

 

SWA

 

Van Noort

 

 

 

 

R e l a t i e g e s c h e n k e n  

Top | info@glasopglaskunst.com